10 proc. badanych nie ma zdania na temat pracy prezydenta.

W listopadzie ocena pracy prezydenta w stosunku do października nie uległa zmianie, odsetek badanych pozytywnie oceniających pracę prezydenta wzrósł o 1 pkt proc., a procent wskazań negatywnych nie zmienił się. Odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent Andrzej Duda wykonuje swoje obowiązki spadło o 1 pkt proc.

Reklama

Wypełnianie obowiązków przez prezydenta Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (86 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (72 proc.). Urząd prezydenta Dudy gorzej oceniają osoby popierające Koalicję Obywatelską (89 proc.) oraz badani o lewicowych (78 proc.) oraz centrolewicowych poglądach politycznych (77 proc.).

Z pracy prezydenta częściej zadowolone są osoby powyżej 60 roku życia (42 proc.), z wykształceniem podstawowym (40 proc.), a także osoby wierzące i praktykujące (57 proc.) oraz mieszkańcy regionu wschodniego (40 proc.). Najbardziej niezadowoleni z tego, jak Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki, są trzydziestolatkowie (70 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (69 proc.) oraz mieszkańcy regionu pomorskiego (71 proc.).

Premier: 28 procent pozytywnych ocen

28 proc. Polaków pozytywnie ocenia pracę premiera Morawieckiego. Odsetek osób niezadowolonych wynosi 61 proc.; 11 proc. badanych nie potrafiło wyrazić zdania w tej sprawie.

W porównaniu do października, ocena premiera Mateusza Morawieckiego nie zmieniła się – odsetek osób pozytywnie oceniających pracę premiera zmalał o 1 pkt proc. Udział osób negatywnie go oceniających nie zmienił się. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł o 1 pkt proc.

Reklama

Premier Mateusz Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców Prawa i Sprawiedliwości (84 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (68 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Ruchu Polska 2050 (94 proc.), a także badani o poglądach centrolewicowych (84 proc.). Największe zadowolenie z pracy premiera odnotowano wśród osób najstarszych (41 proc.), o wykształceniu podstawowym (37 proc.) oraz osób wierzących i regularnie praktykujących (53 proc.). Premiera gorzej oceniają trzydziestolatkowie (73 proc.), mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (75 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (73 proc.).

Ocena rządu

W listopadzie 64 proc. respondentów oceniło rząd negatywnie, natomiast jedna czwarta respondentów (26 proc.) pozytywnie oceniła pracę rządu. Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie wyniósł 10 proc. W porównaniu do października, ocena rządu uległa nieznacznej zmianie. Zmalał odsetek osób pozytywnie go oceniających (o 2 pkt proc.). Udział osób oceniających rząd negatywnie wzrósł o 2 pkt proc., natomiast odsetek osób niepotrafiących wyrazić zdania w tej sprawie nie zmienił się.

Funkcjonowanie rządu najlepiej ocenia elektorat PiS (83 proc. ocen pozytywnych), jak również osoby o sympatiach prawicowych (65 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy KO (93 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach centrolewicowych (85 proc.). Rząd lepiej oceniają osoby w wieku powyżej 60 lat (38 proc.), z podstawowym wykształceniem (37 proc.), osoby wierzące oraz regularnie praktykujące (52 proc.), a także mieszkańcy regionu wschodniego (36 proc.). Pracę rządu gorzej oceniają natomiast trzydziesto- (73 proc.) oraz dwudziestolatkowie (72 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (75 proc.), oraz mieszkańcy regionu pomorskiego (75 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-12 listopada br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).