Lewica - SLD, Wiosna i Razem - mogłyby liczyć na 11,2 proc. głosów, Polska 2050 na 9,7 proc., Konfederacja na 7 proc., PSL na 6,6 proc. Poniżej progu wyborczego znalazło się ugrupowanie Kukiz'15 z poparciem 1,6 proc.

Reklama

Według Estymatora, w przeliczeniu na miejsca w Sejmie, PiS/Zjednoczona Prawica mogłyby liczyć na 205 mandatów, Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) na 135, Lewica na 43, Polska 2050 na 38, a Konfederacji i PSL przypadłoby po 19 miejsc.

Badanie przeprowadzono w dniach 15-16 lipca 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1039 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Jak zaznacza Estymator, w prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu oddadzą głos.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.

Reklama