Informację o śmierci Stanisława Cioska jako pierwsza podała "Rzeczpospolita" powołując się na informację od córki b. ambasadora. PAP potwierdziła informację u polityka Lewicy Krzysztofa Janika.

Reklama

Kim był Stanisław Ciosek?

Stanisław Ciosek urodził się w 1939 roku. Od 1959 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; był m.in. członkiem biura politycznego Komitetu Centralnego PZPR, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze.

W latach 1972-1985 był posłem, w latach 1980-1985 ministrem-członkiem Rady Ministrów, ministrem pracy, płac i spraw socjalnych (1983–1984) w rządach Józefa Pińkowskiego oraz Wojciecha Jaruzelskiego.

W rozmowach poprzedzających okrągły stół, a także podczas obrad okrągłego stołu w 1989 r., Ciosek był jedną z najważniejszych postaci po stronie rządowej, uczestnikiem poufnych spotkań i negocjacji.

Stanisław Ciosek był ambasadorem Polski w ZSRR i Rosji w latach 1989-1996 oraz doradcą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego ds. międzynarodowych i polityki wschodniej. W kampanii prezydenckiej w 2020 roku doradzał kandydatowi Lewicy Robertowi Biedroniowi ws. polityki międzynarodowej.

autor: Grzegorz Bruszewski