Lider Agrounii Michał Kołodziejczak jest "jedynką" na liście KO w Koninie. W badaniu zapytano ankietowanych jak oceniają decyzje o starcie do Sejmu przedstawicieliAgrounii z list Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

43,4 proc. badanychźle ocenia tę decyzję, w tym raczej źle - 17,5 proc., a zdecydowanie źle - 25,9 proc. Natomiast dobrze ruch KO oceniło 34,9 proc. ankietowanych, w tym zdecydowanie dobrze - 7,6 proc., a raczej dobrze - 27,3 proc.

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 21,7 proc. badanych.

37 proc. oceniających dobrze decyzje o starcie przedstawicieli Agrounii z list KO to kobiety, 41 proc. to mężczyźni. 34 proc. popierających sojusz AgroUnii z KO mieszka na wsi, 39 proc. natomiast w dużym mieście (powyżej 250 tys. mieszkańców). 38 proc. ma wykształcenie wyższe ukończone. 11 proc. w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowało na PiS. Z kolei 69 proc. oddało swój głos na Koalicję Obywatelską.

Reklama

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 18-21 sierpnia.