Frekwencja w wyborach parlamentarnych

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku frekwencja wyniosła - 61,74 proc., w 2015- 50,92 proc. a w 2011 - 48,92 proc.
Do głosowania w wyborach 2023 uprawnionych było 29 mln 91 tys. 533 wyborców; odbywały się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Reklama