Każdy wyborca mógł, lecz nie musiał, wziąć udziału w referendum 2023. W tym celu wystarczało odmówić pobrania karty referendalnej, a następnie sprawdzić, czy komisja odnotowała ten fakt. Żeby referendum było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania obywateli.

Reklama

Referendum 2023: Prof. Wojciech Łukowski: Referendum bez znaczenia

Sam głosowałem w wyborach. Widziałem, że spora była część kart (referendalnych -red.), które nie były do głosowania. Moim zdaniem jest bez znaczenia, przy tej frekwencji to referendum jest interpretowane jako element kampanii wyborczej PiS-u, który próbował w ten sposób zmobilizować swój elektorat - ocenił prof. Wojciech Łukowski, politolog z UW.

Dodał, że referendum nie ma znaczenia w sensie wpływu na przebieg tego procesu. Natomiast nie jest wykluczone, że opozycja się do tego odniesie traktując te kwestie jako kwestię do dyskusji. Zresztą, taki jest sens referendum. Obawiam się, że w gorączce powyborczej to referendum po prostu zniknie- skomentował politolog.

Reklama

Referendum 2023. PiS przygotował cztery pytania

Pytania w referendum, jakie PiS przygotował, znaliśmy już wcześniej. Władza w trakcie kampanii wyborczej opublikowała je. Przypominamy ich treść:

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Reklama

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Wyniki wyborów 2023

W wyborach parlamentarnych, według wyników z sondaży exit poll, najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Na tę partię głos oddało 36,8 proc. wyborców, zdobywając 200 mandatów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Trzecia Droga zajęła trzecie miejsce - 13 procent. Dalej jest Lewica z wynikiem 8,6 proc. Konfederacja zdobyła 6,2 procent natomiast Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali wyniki 2,4 proc. głosów.

Wyniki wyborów 2023: Jaka była frekwencja?

Tegoroczne wybory cieszą się sporą frekwencją. Według danych exit poll frekwencja wyborcza wyniosła 72,9 procent. Na godz. 17 wyniosła 57,54 proc., o czym poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Cztery lata temu, w roku 2019 , w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 45,94 proc. Najwyższa frekwencja zanotowana w tzw. obwarzanku warszawskim, gdzie wyniosła 63,21 proc., zaś najniższa do tej godziny była w Opolu, gdzie zagłosowało 52,26 proc. uprawnionych.