Każdy wyborca mógł, lecz nie musiał, wziąć udziału w referendum 2023. W tym celu wystarczało odmówić pobrania karty referendalnej, a następnie sprawdzić, czy komisja odnotowała ten fakt. Żeby referendum było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania obywateli.

Reklama

Referendum 2023. PiS przygotował cztery pytania

Partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość wcześniej opublikowała cztery pytania w referendum. Oto one:

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Reklama

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Reklama

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Każdy wyborca miał prawo nie wziąć udziału w referendum. W tym celu wystarczało odmówić pobrania karty referendalnej, a następnie sprawdzić, czy komisja odnotowała, że nie pobraliśmy karty. Żeby referendum było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej 50 proc. uprawnionych do głosowania obywateli.

Referendum 2023. Prof. Chwedoruk: Bez znaczenia

Poprosiliśmy prof. Rafała Chwedoruka o opinię na temat referendum, jakie odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi. Nie ma już absolutnie żadnego znaczenia- stwierdził.

Jeśli wyniki odnośnie Sejmu się potwierdzą, to mówiąc w skrócie o tym referendum w wymiarze strategicznym nie będziemy pamiętali już po kilku dniach. Bez względu na to, czy frekwencja pozwoli uznać odpowiedzi na te pytania za wiążące, czy nie. Bo pytania były sformułowane w sposób dość osobliwy jak na referendum - dodał.

Wyniki wyborów 2023. Nieoficjalne wyniki exit poll

W wyborach parlamentarnych, według wyników z sondaży exit poll, najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Na tę partię głos oddało 36,8 proc. wyborców, zdobywając 200 mandatów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Trzecia Droga zajęła trzecie miejsce - 13 procent. Dalej jest Lewica z wynikiem 8,6 proc. Konfederacja zdobyła 6,2 procent natomiast Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali wyniki 2,4 proc. głosów.

Wyniki wyborów 2023: Jaka była frekwencja?

Tegoroczne wybory cieszą się sporą frekwencją. Według danych exit poll frekwencja wyborcza wyniosła 72,9 procent. Na godz. 17 wyniosła 57,54 proc., o czym poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Cztery lata temu, w roku 2019 , w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 45,94 proc. Najwyższa frekwencja zanotowana w tzw. obwarzanku warszawskim, gdzie wyniosła 63,21 proc., zaś najniższa do tej godziny była w Opolu, gdzie zagłosowało 52,26 proc. uprawnionych.