IBRiS zapytał respondentów czy ich zdaniem Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę.

Reklama

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 68,2 proc. ankietowanych, a "raczej tak" 6,7 proc., co daje niemal 75 proc. badanych, którzy widzą Kaczyńskiego na politycznej emeryturze.

Na emeryturze chętnie widziałoby go 36 proc. wyborców PiS, 95 proc. wyborców KO oraz 100 proc. respondentów deklarujących, że w ostatnich wyborach głosowało na Trzecią Drogę. Politycznego emeryta widzi w Kaczyńskim 78 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn pytanych przez IBRiS.

Na emeryturę lidera PiS chętnie wysłaliby zarówno najmłodsi, jak i najstarsi wyborcy. W grupie 18-29 lat "tak" odpowiedziało 97 proc. respondentów, a w grupie 70+ - 77 proc. ankietowanych.

Prawie 20 proc. respondentów nie uważa, że moment emerytury dla Kaczyńskiego już nadszedł, natomiast odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,2 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 20-21.10.2023 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Autorka: Delfina Al Shehabi