W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, ankietowanym zadano pytanie, czy ich zdaniem - w obliczu napiętej sytuacji politycznej w Polsce - powinny odbyć się przedterminowe wybory parlamentarne.

Reklama

Wcześniejsze wybory? SONDAŻ

Najwięcej, bo 67,8 proc. badanych, jest przeciwnych takiemu rozwojowi sprawy. 40,3 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 27,5 proc. "raczej nie". Przeciwnego zdania jest 24,8 proc. badanych - "zdecydowanie tak" odpowiedziało 13 proc., a "raczej tak" 11,8 proc. Brak zdania zadeklarowało 7,4 proc.

Portal wp.pl zwraca uwagę, że zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na wyborców poszczególnych partii. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w grupie 56 proc. opowiedzieli się za wizją przedterminowych wyborów. 32 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a "raczej tak" 24 proc. Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych (25 proc. "raczej nie" i 11 proc. "zdecydowanie nie"). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 8 proc.

Wyborcy koalicji rządzącej w zdecydowanej większości (93 proc.) uznali, że przedterminowe wybory to zły pomysł.

"Zdecydowanie nie" wybrało 67 proc. badanych, a "raczej nie" 26 proc. Przeciwnego zdania było 6 proc. badanych ("raczej tak" i "zdecydowanie tak" po 3 proc. ankietowanych). 1 proc. badanych w tej grupie nie miała zdania.

Co z innymi wyborcami?

Reklama

96 proc. wyborców Trzeciej Drogi także uznało, że przedwczesne wybory nie są dobrym rozwiązaniem. 55 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 41 proc. "zdecydowanie nie". Przeciwnego zdania było 4 proc. ankietowanych (3 proc. "zdecydowanie tak" i 1 proc. "raczej tak").

Tyle samo, bo 96 proc. wyborców Lewicy, uważa, że nie powinny odbyć się przedterminowe wybory. 71 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 25 proc. "raczej nie". 4 proc. badanych wyborców tej partii było przeciwnego zdania.

54 proc. wyborców Konfederacji uważa, że wybory przedterminowe nie są dobrym rozwiązaniem (30 proc. "zdecydowanie nie" i 24 proc. "raczej nie"). Przeciwnego zdania jest 35 proc. ankietowanych (26 proc. "raczej tak" i 9 proc. "zdecydowanie tak"). Brak zdania w tej sprawie zadeklarowało 11 proc. wyborców tej partii.

Sondaż przeprowadzono metodą CATI&CAWI od 26 do 28 stycznia na grupie 1000 ankietowanych.