Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział w ubiegły piątek, że żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. - Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji - zaznaczył. - Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów i rad spółek. Zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. Zmiany zaczynamy od siebie - napisał na platformie X marszałek Sejmu, lider Polski 2050.

Reklama

Hołownia podkreślił, że "żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polska 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych". "Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji" - dodał.

Reakcja PiS

PiS zareagowało szybko. Stworzyło listę osób powiązanych z partią Szymona Hołowni, które zasiadają w zarządach i radach nadzorczych.

Znaleźli się na niej: Krzysztof Pałka, Ewa Patalas, Emilia Wasielewska (zasiadają w radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Robert Gajda (wiceprezes NFOŚiGW), Michał Gniatkowski, Piotr Szymanek (rada nadzorcza Enei), Andrzej Sadkowski (rada nadzorcza PGE), Miłosława Zagłoba (rada nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej) i Emil Rojek (rada nadzorcza Krajowego Zasobu Nieruchomości).

Jak tłumaczą się zainteresowani?

Money.pl zapytała samych zainteresowanych, jak idzie realizacja zapowiedzi Hołowni.

W odpowiedzi od osób pracujących w NFOŚiGW, napisano, że zarządzenie Szymona Hołowni ich nie dotyczy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest spółką skarbu państwa, lecz państwową osobą prawną. NFOŚiGW ani w sensie prawnym, ani organizacyjnym, ani też personalnym nie ma nic wspólnego ze spółkami skarbu państwa – tłumaczy money.pl Edyta Ӧzkan, kierowniczka Biura Zarządu i Rady Nadzorczej NFOŚiGW. A Szymon Hołownia wyraźnie mówił o spółkach skarbu państwa.

Emil Rojek, pełni rolę koordynatora oddziału pomorskiego Instytutu Strategie 2050, który współpracuje z tą partią. Jest też wicewojewodą pomorskim z ramienia tej formacji. W odpowiedzi na pytania money.pl podkreśla, że Krajowy Zasób Nieruchomości nie jest spółką, lecz "państwową osobą prawną – rodzajem agencji realizującej zadania administracji rządowej".

Jestem urzędnikiem i radcą prawnym oraz zajmuję się działalnością nadzorczą w przedsiębiorstwach i działalnością analityczną. Mam wszelkie kompetencje i doświadczenie zawodowe do wykonania powierzonej mi funkcji. Zarówno deklaracja pana marszałka, jak i stanowisko partii Polska 2050 dotyczy wyłącznie członków partii. Moja ewentualna rezygnacja będzie miała miejsce w sytuacji, gdy pani minister (Magdalena Pełczyńska-Nałęcz – przyp. red.) uzna, że postawione przede mną zadania powierzone mi przy powołaniu zostały wyczerpane – mówi money.pl Emil Rojek.