Gdzie oglądać posiedzenie Sejmu? Transmisja obrad

Posiedzenia Sejmu można śledzić na żywo. Prowadzona jest między innymi transmisja na kanale Sejm RP na platformie YouTube oraz na oficjalnej stronie Sejmu.

Trwa ładowanie wpisu

Porządek obrad. 6 posiedzenie Sejmu

Reklama

godz. 9:00 – 11:15 - Pytania w sprawach bieżących

godz. 11:15 – 12:45 - Informacja bieżąca

godz. 12:45 – 14:30 - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 6)

godz. 14:30 – 15:00 - Głosowania

godz. 15:00 – 18:00 - Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 18:00 – 20:00 - Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 20:00 – 21:00 - ew. oświadczenia poselskie