5. posiedzenie Sejmu – kiedy?

5. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej X kadencji odbywa się 7, 8, oraz 9 lutego 2024 roku. 2. dzień obrad rozpoczyna się w czwartek, 8 lutego 2024 roku o godzinie 9.00.

Gdzie oglądać posiedzenie Sejmu? Transmisja obrad

Posiedzenia Sejmu można śledzić na żywo. Prowadzona jest między innymi transmisja na kanale Sejm RP na platformie YouTube oraz na oficjalnej stronie Sejmu.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

8 lutego 2024 roku – porządek obrad 2. dnia posiedzenia Sejmu

Według oficjalnej strony Sejmu dzisiejsze posiedzenie będzie miało następujący porządek dzienny:

  • zmiany w składach osobowych komisji sejmowych;
  • pytania w sprawach bieżących oraz informacja bieżąca;
  • sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jest to ustawa mająca na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej);
  • sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw;
  • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej.

Porządek obrad może być uzupełniony o dostarczenie właściwych przedłożeń.