O wniosku poinformowała w środę Naczelna Rada Adwokacka. Sygnatariusze wniosku są adwokatami, wśród nich jest prezes NRA Przemysław Rosati. Pod wnioskiem podpisali się też: Kamila Ferenc, Jacek Dubois, Marek Małecki, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski. Wniosek został złożony w Sądzie Najwyższym, który wykonuje obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu Trybunału Stanu.

Reklama
X.com

Celem wniosku jest zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu oraz uchylenie obecnego regulaminu TS i uchwalenie nowego regulaminu TS, aby przede wszystkim wprowadzić losowanie składów orzekających i jawność posiedzeń pełnego składu TS - przekazała NRA.

Jak napisano we wniosku, który został udostępniony na profilu mec. Rosatiego na platformie X, sędziowie TS postulują o wprowadzenie losowania składów orzekających w pierwszej i w drugiej instancji, w tym przewodniczących tych składów i sędziów: sprawozdawcy oraz zapasowego. Obecnie składy wyznacza przewodniczący TS.

Jawność posiedzeń

Ponadto szóstka sędziów chce, aby posiedzenia składów orzekających TS wyznaczał przewodniczący danego składu. Chcą też jawności posiedzeń pełnego składu TS - w szczególności poprzez umożliwienie publiczności obserwowania posiedzeń, a także umożliwienie mediom realizacji transmisji obrad.

W nowym regulaminie TS - ich zdaniem - powinna się też znaleźć "możliwość wyznaczenia zastępcy przewodniczącego TS do realizacji uprawnień i obowiązków przewodniczącego TS, na mocy uchwały pełnego składu TS". Zaproponowano również, aby każdy członek TS mógł złożyć wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia pełnego składu TS. Według nich przepisy regulujące wewnętrzne urzędowanie TS i obrady pełnego składu TS powinny zostać doprecyzowane i rozwinięte.

Jak przypomniano - zgodnie z obecnym regulaminem TS - przewodniczący TS jest obowiązany zwołać posiedzenie pełnego składu TS w ciągu 45 dni od złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków Trybunału.

Nowi członkowie kadencji 2023-2027

Reklama

21 listopada ub.r. Sejm wybrał dwóch zastępców przewodniczącego TS oraz 16 członków TS kadencji 2023-2027. Na mocy Konstytucji RP przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

Na zastępców przewodniczącego Sejm wybrał wówczas Piotra Andrzejewskiego i Jacka Dubois, zaś pozostałymi sędziami TS zostali: Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Ślubowanie sędziów Trybunału Stanu, z udziałem przewodniczącego TS - I prezes SN Małgorzaty Manowskiej - odbyło się 14 grudnia ub.r.

We wtorek premier Donald Tusk mówił, że gotowy jest już wniosek o TS dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak zapowiedział zostanie on złożony w najbliższych dniach. Złożenie wniosku o postawienie obecnego prezesa NBP przed TS było jednym z elementów programu "100 konkretów na 100 dni", który został ogłoszony przez Koalicję Obywatelską przed wyborami.