"Dokumenty, które stanowią o przeszłości muszą zostać upublicznione. Wojskowe Biuro Historyczne odtajnia dokumenty rzucające nowe światło na dzieje Polski" - powiedział Błaszczak, którego słowa służby prasowe MON zrelacjonowały na Twitterze.

Reklama

Przykładem takiego dokumentu jest Plan Operacyjny Ludowego Wojska Polskiego z 1964 roku. Pomimo ataków ze strony różnych środowisk, Wojskowe Biuro Historyczne będzie pokazywało opinii publicznej prawdę o PRL - podkreślił Błaszczak.

Minister dodał też, że Wojskowe Biuro Historyczne w ramach akcji #OdtajniamyOdtajnione odkrywa zapomniane, zagubione i ukryte dokumenty, które przyczyniają się do ujawniania prawdy historycznej.

Wśród zaprezentowanych ministrowi przez dyrektora WBH Sławomira Cenckiewicza dokumentów wojskowych był m.in. pierwszy Plan Operacyjny Ludowego Wojska Polskiego z 1964 r. opracowany w Moskwie. Był on wzorem dla późniejszych planów - opracowywanych aż do 1989 r. - zakładających udział zależnego od Sowietów LWP w wielkiej strategicznej operacji zaczepnej Sił Zbrojnych ZSRS i państw Układu Warszawskiego na zachodnim teatrze działań wojennych.

Innym zaprezentowanym dokumentem wojskowym były np. węzłowe założenia obronne PRL z 1973 r., będące pierwszą próbą skodyfikowania tzw. doktryny wojennej w PRL. Zakładały one zakrojoną na wielką skalę wojnę termojądrową w Europie. Wśród dokumentów wojskowych znalazł się również wykaz obiektów na terytorium PRL, które miały być potencjalnym celem uderzeń jądrowych w razie pełnowymiarowej wojny jądrowej w Europie.

Z dokumentów politycznych szef MON mógł zapoznać się np. z wystąpieniem gen. Wojciecha Jaruzelskiego na posiedzeniu Rady Wojskowej MON 6 czerwca 1989 r., w którym zakreślił on plan działania władz po przegranych wyborach parlamentarnych. Z wystąpienia wynika, że gen. Jaruzelski nie zakładał rezygnacji z władzy, a stwierdzał, że konieczne jest włączenie opozycji do systemu sprawowania władzy. Dla miłośników historii interesujące może być też sprawozdanie z wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w lutym 1990 r. w USA, podczas której szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Georgem Bushem.

Z częścią zaprezentowanych dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej Wojskowego Biura Historycznego i w jego mediach społecznościowych, a także w mediach społecznościowych resortu obrony.