Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można było zgłaszać do właściwych gminnych i miejskich komisji wyborczych do 27 października. Są jednak miejsca, gdzie zarejestrowano tylko po jednym kandydacie na wójta (255 przypadków) i burmistrza (58 przypadków).

Reklama

Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki powiedział PAP, że w takiej sytuacji odpowiednia komisja wyborcza wzywa uprawnione komitety wyborcze, które wcześniej nie zgłosiły swojego kandydata, do jego zarejestrowania. Termin na dodatkowe zgłaszanie chętnych do ubiegania się o urząd wójta lub burmistrza upływa o północy z wtorku na środę.

Nawet jeśli nie zostanie zgłoszony drugi kandydat, wybory się odbywają. Wtedy - jak mówił Czaplicki - wyborcy danej gminy otrzymają kartę do głosowania z jednym nazwiskiem, na której umieszczone będzie pytanie, czy jesteś za wyborem danej osoby. Wyborca będzie mógł postawić znak "x" w jednym z dwóch okienek: "tak" lub "nie". "Kandydat zostanie wybrany na wójta lub burmistrza, jeśli uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów" - powiedział.

W przypadku, kiedy kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów, w drodze głosowania wyboru wójta lub burmistrza dokonuje rada gminy lub miasta.