Blair zeznawał w piątek przed komisją dochodzeniową badającą zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wojnę w Iraku w 2003 roku.

Były premier mówił o ryzyku, jakie ucieleśnia Iran z racji swego programu jądrowego i związków z organizacjami terrorystycznymi oraz o zaniepokojeniu, jakie budzi możliwość, że broń masowego rażenia wpadłaby w ręce ekstremistów.

Wspominając swoje ówczesne przekonanie o ryzyku rozprzestrzenienia się broni jądrowej, stwarzanym przez Irak przed 2003 rokiem, Blair powiedział, że obecnie żywi jeszcze silniejsze przekonanie w odniesieniu do Iranu.

"Kiedy widzę sposób, w jaki Iran jest dzisiaj powiązany z ugrupowaniami terrorystycznymi, powiedziałbym, że w dużej mierze destabilizacja na Bliskim Wschodzie w naszych czasach przychodzi z Iranu" - powiedział.