Dyrektor zajezdni rejonu wileńskiego Dariusz Gasperowicz ma zapłacić 450 litów (ponad 470 zł) grzywny, a właściciel spółki przewozowej Irzimas Zygmunt Marcinkiewicz - 1000 litów (ponad 1050 zł) za umieszczenie na autobusach litewskich i polskich nazw tras. Taką decyzję podjął w poniedziałek Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny.

Reklama

Gasperowicz i Marcinkiewicz nie zgadzają się z decyzją sądu i zaskarżą ją w sądzie wyższej instancji. "Podwójnych napisów chcą nasi pasażerowie, mieszkańcy rejonu wileńskiego. Jeżeli sprawiedliwości nie znajdziemy tu na Litwie, zwrócimy się do sądów międzynarodowych. Litwa, jako państwo europejskie, powinna przestrzegać prawa europejskiego" - twierdzi Marcinkiewicz.

Grzywny za dwujęzyczne nazwy tras wymierzyła litewska Państwowa Inspekcja Językowa. Decyzję Inspekcji szefowie zajezdni zaskarżyli w sądzie. Sąd w poniedziałek odrzucił skargę Gasperowicza, a skargę Marcinkiewicza uwzględnił częściowo, zmniejszając wymierzoną karę pieniężną z 1200 do 1000 litów.

Państwowa Inspekcja Językowa twierdzi, że zgodnie z litewskim ustawodawstwem nazwy na tablicach informujących o trasach muszą być pisane wyłącznie w języku litewskim.

Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych przewiduje natomiast używanie dwujęzycznych napisów w skupiskach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe.