Dzień wcześniej poziom skażenia radioaktywnym jodem 131 był podwyższony do wartości niebezpiecznej dla zdrowia dzieci w wieku do 12 miesiąca życia. Z tego powodu władze wprowadziły zakaz podawania wody kranowej niemowlętom.

Reklama