Opracowanie takiego dokumentu zapowiedziano w listopadzie 2010 roku po naradzie papieża Benedykta XVI z kardynałami z całego świata na temat skandalu pedofilii w Kościele. Watykan poinformował wtedy, że w liście do episkopatów poruszona zostanie sprawa "skoordynowanych i skutecznych" działań w walce z nadużyciami seksualnymi wśród przedstawicieli duchowieństwa oraz udzielenia pomocy ofiarom wykorzystywania.

Reklama

Watykan wyjaśnił wówczas także, że w dokumencie tym znajdzie się odniesienie do "współpracy z władzami cywilnymi", a więc informowania wymiaru sprawiedliwości o takich przypadkach. Będzie mowa również o ochronie dzieci i kształceniu księży i zakonników.

List ukaże się jednocześnie po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i po polsku.