Moskwa odrzuca każdą formę krytyki swojego sojusznika w świecie arabskim, mimo tysięcy ofiar represji, którymi syryjskie władze próbują powstrzymać falę antyrządowych demonstracji. Rosyjska dyplomacja wielokrotnie podkreślała, że nie należy mieszać się w wewnętrzne konflikty ani opowiadać się po którejś ze stron.

Reklama