Rosyjski MSZ określił w czwartek jako cyniczne stanowisko sekretarza generalnego ONZ w sprawie operacji wojskowej w Libii, którą Ban Ki Mun nazwał operacją modelową dla rozwiązywania podobnych konfliktów. Rzecznik MSZ Aleksandr Łukaszewicz negatywnie ocenił wypowiedź Ban Ki Muna, który podkreślał, że działania wojskowe w Libii prowadzono w ścisłej zgodności z rezolucją nr 1973 ONZ.

Reklama

Tego rodzaju deklaracje są sprzeczne z faktami i nie odpowiadają ocenie wielu krajów członkowskich ONZ - oświadczył rzecznik. Łukaszewicz powiedział, że sprzeczne z rezolucją nr 1973 było dostarczanie broni libijskim rebeliantom z pogwałceniem embarga na broń; wysyłanie do strefy konfliktu zagranicznego personelu wojskowego, co przyznali publicznie przedstawiciele kilku krajów; pogwałcenie strefy zakazu lotów ustanowionej zgodnie z rezolucją ONZ.

Rosyjski dyplomata dodał, że logika, według której usiłuje się przedstawiać operację libijską jako model do naśladowania przy rozwiązywaniu w przyszłości podobnych kryzysów, jest co najmniej cyniczna