Zapewnienie to odpowiedź na spekulacje o możliwym udziale finansowym Chin w Europejskim Instrumencie Stabilizacji Finansowej (EFS), które pojawiają się w związku z niedawną wizytą kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz rozpoczynającym się dziś szczytem Unia – Chiny. Według tych spekulacji rząd chiński przygotowuje na ten cel 100 mld euro, a pomoc Państwa Środka nie ograniczałaby się do zakupu obligacji państw strefy euro, ale miałaby charakter systemowy, przypominający skalą amerykański plan Marshalla po zakończeniu II wojny światowej.

Reklama

Chiny dysponują największymi na świecie rezerwami walutowymi – wynoszą one ok. 3,2 bln dol., z czego mniej więcej jedna czwarta denominowana jest w euro.