Na naradę przybyła ponad połowa ze wszystkich 213 kardynałów. Innym przyjazd do Rzymu uniemożliwił przede wszystkim wiek i stan zdrowia. Z Polski przybyli m.in. kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz.

Reklama

Dzień modlitwy i refleksji Kolegium Kardynalskiego w Watykanie pod przewodnictwem papieża poświęcony był przede wszystkim nowej ewangelizacji, którą Kościół uważa obecnie za priorytet oraz inicjatywie Roku Wiary, rozpoczynającego się w październiku.

Strategię nowej ewangelizacji przedstawił w swym wystąpieniu kardynał nominat Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku. Powiedział, że archidiecezja ta, mimo że sprawia wrażenie zsekularyzowanej, jest jednak bardzo religijna. Hierarcha mówił też, że prawdziwym wyzwaniem dla ewangelizatorów jest analfabetyzm katechetyczny wiernych.

Nowej ewangelizacji dokonuje się z uśmiechem, a nie z posępnym obliczem - oświadczył metropolita nowojorski.

W wystąpieniu przed Benedyktem XVI i kardynałami Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella mówił o bezprecedensowym osłabieniu praktyk religijnych i słabej znajomości religii.

Zwyczaj poprzedzających konsystorz narad kardynałów na najważniejsze aktualne tematy wprowadził Jan Paweł II.

Nie poinformowano, czy w trakcie piątkowej dyskusji poruszono szeroko nagłośnione przez prasę kwestie konfliktów w Watykanie, domniemanych spisków, jakie miały zostać zawiązane przez hierarchów oraz wycieku poufnych dokumentów do mediów, świadczących o istniejących napięciach, określanych wręcz jako walka o władzę.