Wielki Czwartek jest świętem kapłanów, tego dnia Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament kapłaństwa. Kapłani mają być sługami Boga - duszpasterzami, a nie urzędnikami - mówił kard. Nycz do ok. 500 duchownych z diecezji warszawskiej zgromadzonych w katedrze św. Jana Chrzciciela. Parafie mają być domem przyjaznym i otwartym dla wszystkich, nawet dla tych, którzy są krytycznie nastawieni do Kościoła. Musimy sobie uświadomić, że kapłani są posłani do wszystkich - apelował do księży metropolita warszawski.

Reklama

Odnosząc się do tegorocznego hasła roku duszpasterskiego "Kościół jest domem", metropolita warszawski powiedział, że hasło to jest bardzo zobowiązujące przede wszystkim dla biskupów i kapłanów. Dlatego też - mówił kard. Nycz - musimy sobie ciągle stawiać pytania: Czy naszą postawą przy ołtarzu, w konfesjonale, w kancelarii parafialnej, w szkole, a także w codziennym życiu dajemy świadectwo, że Kościół jest domem? Czy drzwi Kościoła otwarte są dla żyjących na jego obrzeżach, obojętnych, a nawet krytykujących go? Czy wychodzimy im naprzeciw i jesteśmy gotowi powitać ich z radością i nadzieją?.

Mówiąc o roli kapłanów w nowej ewangelizacji, kard. Nycz przypomniał, że dzieło nowej ewangelizacji nie zależy od nowoczesnych metod czy środków, chociaż one też są ważne, ale od głębokiej więzi ze zmartwychwstałym Chrystusem, od jakości wspólnotowego prowadzenia parafii, od miłości do ludzi i świadectwa życia kapłańskiego. Kard. Nycz wezwał do dawania bardziej wyrazistego i głębokiego świadectwa życia kapłańskiego i służby człowiekowi.

Metropolita warszawski podkreślił, że warunkiem skutecznej nowej ewangelizacji jest wspólnota kapłanów i świeckich skupiona wokół swego biskupa i wszystkich biskupów. W mszy uczestniczyli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, biskupi warszawscy oraz mniej więcej 500 kapłanów diecezji warszawskiej. Kardynał poświęcił oleje Krzyżma Świętego, a kapłani odnowili przyrzeczenia święceń kapłańskich.