Ponad połowa mieszkańców Litwy, 57 proc., uważa, że Polska prowadzi przyjazną politykę wobec ich kraju - wskazuje sondaż na zamówienie agencji informacyjnej BNS. 7 proc. ocenia zachowanie Polski wobec Litwy jako wrogie, a 32 proc. - jako bardziej wrogie niż przyjazne.

Reklama

Zdaniem litewskiego politologa Kestutisa Girniusa wynik sondażu jest nadspodziewanie dobry, jeśli uwzględni się te wszystkie kłótnie w sprawie mniejszości narodowych.

Ostatnio kwestie mniejszości ucichły i widocznie to wpłynęło na taki wynik sondażu. To dobry znak, że nie zważając na wcześniejsze nieporozumienia, ludzie przyjaźnie oceniają Polskę - powiedział Girnius.

Z sondażu, który przeprowadził instytut RAIT na zamówienie agencji informacyjnej BNS, wynika, że w ocenie mieszkańców Litwy najbardziej przyjazną politykę wobec ich kraju prowadzą: Łotwa (90 proc.), Niemcy (89 proc.), Estonia (87 proc.) i USA (81 proc.).

Działanie Rosji i Białorusi za przyjazne wobec Litwy uznaje odpowiednio 46 proc. i 43 proc.

Sondaż został przeprowadzony 10-23 sierpnia. Wzięło w nim udział 1018 mieszkańców Litwy w wieku 15-74 lat.

Z Wilna Aleksandra Akińczo