Dla 57 proc. ankietowanych jednakowe traktowanie takich związków w prawie podatkowym byłoby "rozsądne". Tylko 22 proc. podziela stanowisko chadecji, przeciwnej przyznaniu związkom homoseksualnym przywilejów podatkowych przysługujących małżeństwom, takich jak wspólne rozliczenie podatkowe.

Za równouprawnieniem podatkowym par homoseksualnych opowiedziało się 70 proc. ankietowanych kobiet i 44 proc. mężczyzn.

Jedenaście proc. ankietowanych wypowiedziało się przeciwko wszelkim przywilejom podatkowym dla związków partnerskich.