W Moskwie rozpoczyna się kampania w mediach kandydatów startujących w wyborach mera Moskwy. Zakończy się 7 września w przededniu głosowania.Kandydaci otrzymali między innymi godzinę bezpłatnego czasu antenowego w lokalnych rozgłośniach radiowych i w kanałach telewizyjnych. Odpłatnie materiały kandydatów chce emitować i publikować 47 gazet, rozgłośni i telewizji, w tym tak znane jak : rozgłośnia Echo Moskwy, Russkoje Radio, Nowa Gazieta oraz dzienniki Wiedomosti i Kommiersant.

Reklama

O urząd mera Moskwy ubiega się 6 kandydatów reprezentujących najważniejsze siły polityczne w kraju. Do wyborów dopuszczeni zostali między innymi opozycyjni politycy - bloger Aleksiej Nawalny i Siergiej Mitrochin, szef partii „Jabłoko”. Dotychczasowe sondaże wskazują na to, że największe szanse na zwycięstwo ma Siergiej Sobianin, dotychczasowy mer Moskwy wspierany przez prorządową partię „Jedna Rosja”.