Spotkanie zaplanowane zostało jeszcze przed abdykacją Benedykta XVI. Przypominając o tym, Franciszek w imieniu własnym i obecnych pozdrowił swego poprzednika.

Reklama

Podkreślił, że papieże cenili zawsze działalność centrum, Kościół zaś stanowczo potępia wszelką postać antysemityzmu. Tam, gdzie prześladuje się i spycha na margines jakąkolwiek mniejszość z powodu jej przekonań religijnych bądź pochodzenia, zagrożone jest dobro całego społeczeństwa, powiedział Franciszek.

Dodał, że ma na myśli także aktualne prześladowania chrześcijan w wielu częściach świata. Położył nacisk na konieczność wychowania najmłodszych pokoleń, którym należy przekazywać nie tylko wiedzę o dziejach dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, towarzyszących mu trudnościach i postępie, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, ale także zamiłowanie do wzajemnego poznania.