W porównaniu z rokiem 2012 oznacza to wzrost o dziewięć osób. Zdecydowaną większość stanowili duchowni: 19 księży i jedna zakonnica. Pozostałe dwie osoby to świeccy. Aż piętnastu kapłanów straciło życie w krajach Ameryki: siedmiu w Kolumbii, czterech w Meksyku oraz po jednym w Brazylii, Panamie i Wenezueli.

Reklama

Trzy osoby zginęły w Afryce, trzy w Azji i jedna w Europie, konkretnie we Włoszech.

Agencja Fides nie używa określenia "męczennicy", gdyż - jak wyjaśnia - dopiero Kościół będzie się mógł wypowiedzieć w tej sprawie, analizując ich życie i okoliczności śmierci.

26 grudnia, w uroczystość św. Szczepana pierwszego męczennika, papież Franciszek wyraził przekonanie, że prześladowanych za wiarę jest dziś więcej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.