Większość państw członkowskich nie stosuje się do unijnych zasad dotyczących walki z rasizmem i ksenofobią - tak wynika z przedstawionego dziś raportu Komisji Europejskiej. W Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu Bruksela wezwała do skuteczniejszej walki z nietolerancją.

Reklama

Raport Komisji dotyczy implementacji przepisów z 2008 roku, które wprowadzają wspólne zasady zwalczania przejawów rasizmu i ksenofobii. Do dziś 19 krajów albo nie wprowadziło przepisów w życie, albo zrobiło to błędnie. Bruksela zwraca szczególną uwagę na różnice między państwami członkowskimi w podejściu do przypadków zaprzeczania, tolerowania czy trywializowania niektórych zbrodni - takich jak zbrodnie przeciwko ludzkości”

Komisarz odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości Viviane Reding wezwała dziś kraje Wspólnoty do szybkiego podporządkowania się unijnym wytycznym podkreślając, że nikt nigdy więcej nie powinien być ofiarą mowy nienawiści i przemocy. O czujność w obliczu tego typu zagrożeń zaapelowała dziś także szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton. W oświadczeniu z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu napisała, iż należy podwoić zaangażowanie na rzecz walki z każdym przejawem nietolerancji.