Profesor Zubow w moskiewskiej gazecie "Wiedomosti" porównał przyłączenie Krymu do Rosji z przyłączeniem Austrii przez hitlerowskie Niemcy w 1938 roku. Zaraz potem otrzymał ostrzeżenie, że jego wypowiedź nie odpowiada statusowi profesora uczelni, na której pracuje.

Reklama

Administracja Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych postanowiła zwolnić uczonego z pracy. Jako oficjalny powód podano niejednokrotne naruszanie statutu uczelni i wewnętrznych reguł zachowania.

Profesor Zubow ma 62 lata. Jest historykiem, religioznawcą i politologiem. Jest jednym z autorów zasad socjalnej koncepcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.