Jan XXIII po pierwsze był człowiekiem bardzo prostym, pogodnym, sympatycznym, a więc różnym od swoich poprzedników. - A później od razu otwiera Sobór Watykański II, również Synod Rzymski, robi reformę Prawa Kanonicznego, odwiedza więzienie Regina Celi. A więc jest to zmiana faktycznie radykalna - mówi ojciec Francesco Antonelli, konsultor ds. Świętych.

Reklama

Podobno jeden z Kardynałów hiszpańskich miał powiedzieć: Carramba, co też jeszcze chce zrobić ten staruszek, chce zmienić świat? - wspomina o. Francesco i zaznacza, że przykładem takich zmian jest przybliżenie między różnymi kościołami, ekumenizm. - Papież przybywał ze wschodu, gdzie miał tyle kontaktów z kościołami wschodnimi i to zbliżenie faktycznie realizował - podkreśla ojciec Francesco Antonelli.

Jeśli chodzi o Kościół Katolicki od wewnątrz, to dokonał reformy liturgii wprowadzając język narodowy do mszy. Ciekawe też, że wraz z Janem XXIII w różnych biurach i kongregacjach watykańskich, zaczęły pojawiać się kobiety, zakonnice, jak również odpowiednio przygotowane kobiety świeckie.