Dmitrij KOZAK - wicepremier, odpowiedzialny za nadzór nad integracją anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

Reklama

Oleg BIEŁAWIENCEW - Pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w tzw. „Okręgu Federalnym Krymu”. Tymczasowy członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzialny za wdrożenie uprawnień konstytucyjnych rosyjskiego szefa państwa na terytorium anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Oleg SAWELJEW - Minister ds. Krymu. Odpowiedzialny za integrację anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

Sergiej MENJAIŁO - Pełniący obowiązki gubernatora anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol.

Olga KOWATIDI - Członek Rady Federacji Rosyjskiej ze strony anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Ludmiła SZWIECOWA - Wiceprzewodnicząca Dumy Państwowej, Jedna Rosja - Odpowiedzialna za inicjowanie przepisów przewidujących integrację anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

Sergiej NIEWIEROW - Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej, Jedna Rosja. Odpowiedzialny za inicjowanie przepisów przewidujących integrację anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją Rosyjską.

Igor SIERGUN - Dyrektor GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego), zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał broni. Odpowiedzialny za działania oficerów GRU na wschodniej Ukrainie.

Walerij GIERASIMOW - Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej, generał armii. Odpowiedzialny za masowe rozmieszczenie wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą i za brak deeskalacji sytuacji.

German PROKOPIW - Aktywny przywódca „Straży Ługańska”. Brał udział w zajęciu budynku regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku, z okupowanego budynku zarejestrował na wideo przesłanie do prezydenta Putina i Rosji. Ma ścisłe związki z „Armią Południowo-Wschodnią”.

Walerij BOŁOTOW- Jeden z przywódców separatystycznej grupy „Armia Południowo-Wschodnia”, która okupowała budynek Służby Bezpieczeństwa w regionie Ługańska. Oficer w stanie spoczynku. Przed zajęciem budynku wraz z innymi współsprawcami był w posiadaniu broni dostarczonej nielegalnie z Rosji i od lokalnych grup przestępczych.

Andriej PURGIN - Przywódca „Republiki Donieckiej”, aktywny uczestnik i organizator działań separatystycznych, koordynator działań „turystów rosyjskich” w Doniecku. Współzałożyciel „Inicjatywy obywatelskiej Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej”.

Denis PUSZYLIN - Jeden z przywódców Donieckiej Republiki Ludowej. Uczestniczył w zajęciu i okupacji administracji regionalnej. Aktywny rzecznik separatystów.

Sergiej GENNADIEWICZ - Jeden z przywódców radykalnej ideowo organizacji Ludowa Milicja Donbasu. Brał czynny udział w zajęciu licznych budynków w regionie Doniecka.

Igor STRIEŁKOW - Uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Uczestniczył w incydentach w Słowiańsku. Jest asystentem ds. bezpieczeństwa Sergeya Aksionova, samozwańczego premiera Krymu.

Reklama