Przed sądem Państwa Watykańskiego rozpoczął się proces byłego administratora dóbr papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Ksiądz Bronisław Morawiec jest oskarżony o nieprawidłowości finansowe na sumę blisko dwóch milionów euro. Nieprawidłowościami zainteresowała się watykańska prefektura do spraw ekonomicznych i zleciła kapitule bazyliki przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia. Na podstawie jego wyników sprawa trafiła do trybunału Państwa Watykańskiego.

Reklama

Przewód sądowy rozpoczął się w sobotę od zeznania polskiego prałata, który jeszcze kilka dni temu, pytany przez włoskie media, odpowiadał że nic nie wie o czekającym go procesie. Ksiądz Morawiec nie jest już administratorem dóbr bazyliki Matki Bożej Większej, do której należy wiele nieruchomości w jej okolicy, czyli w centrum Rzymu. Zainteresowanie tą sprawą środków przekazu bierze się przede wszystkim stąd, że bazylika jest ulubionym rzymskim kościołem papieża Franciszka. Często przychodzi on tam, aby modlić się przed obrazem Matki Bożej, patronki Wiecznego Miasta, którą wybrał na orędowniczkę swego pontyfikatu.