W Watykanie poinformowano, że część Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej przeszła pod zarząd Sekretariatu do spraw Ekonomicznych - powołanego niedawno watykańskiego ministerstwa finansów. Natomiast na czele Instytutu Dzieł Religijnych - watykańskiego banku - stanął nowy człowiek Jean Baptiste Douville de Franssu. Dawniej tę instytucję finansową łączono z praniem brudnych pieniędzy.

Reklama

Franciszek wytoczył temu walkę - mówi IAR dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Stąd współpraca Watykanu z instytucją zajmującą się wykrywaniem takich przestępstw. Zmieniono także zakres działalności IOR, tak aby służył instytucjom Kościoła katolickiego, a nie interesom zarządzających lub klientów.

Franciszek reformując finanse korzysta z pomocy całego zastępu świeckich specjalistów. To eksperci z różnych krajów, którzy swoją wiedzą służą teraz Kościołowi katolickiemu.

W Watykanie myśli się także o oszczędnościach. Powstała Komisja do spraw reformy mediów watykańskich. Docierają one jedynie do 10 procent katolików, a kosztują bardzo wiele - ocenia Stolica Apostolska. Na czele Komisji stanie Lord Christopher Patten, kanclerz Uniwersytetu w Oxfordzie, z doświadczeniem w BBC. Ma za sobą także karierę polityczną, był o ostatnim brytyjskim administratorem Hongkongu.