Prezydent Putin przebywa na Krymie z dwudniową wizytą. Jutro spotka się z członkami rządu, deputowanymi i senatorami. To spotkanie odbędzie się w jednym z sanatoriów w okolicach Jałty i będzie poświęcone bieżącym problemom życia kraju. Jak się oczekuje, prezydent Rosji wygłosi też ważne przemówienie dotyczące spraw politycznych.

Reklama

Deputowani będą mogli zadawać prezydentowi pytania. Putin spotka się na Krymie również z ludźmi kultury, aby omówić kwestię integracji Krymu ze sferą kulturalną Rosji.

W tym roku prezydent Rosji odwiedza Krym już po raz drugi. Poprzednio był tam 9 maja - w kilka tygodni po aneksji półwyspu. Spotkało się to z krytyką na Ukrainie i Zachodzie.