Semestr Europejski wprowadzono przed trzema laty, aby lepiej koordynować gospodarki krajowe państw członkowskich w celu pobudzania wzrostu gospodarczego i zapewnienia stabilności finansów publicznych.

Reklama

Zdaniem posłów, obecna sytuacja jest nie do przyjęcia. Dlatego zaproponowali własne rozwiązania, które zdyscyplinują rządy. Parlament wezwał państwa członkowskie do stuprocentowego wdrażania europejskich zaleceń.

Jak wyjaśnił sprawozdawca grupy chadeckiej Dariusz Rosati, Parlament chce, by Komisja Europejska regularnie informowała o postępach we wdrażaniu rekomendacji przez państwa członkowskie i zobowiązała je do wyjaśniania przyczyny niedopełnienia zobowiązań.

Zdaniem Dariusza Rosatiego, polityka monetarna nie wystarcza, żeby wyjść z kryzysu. Państwa członkowskie powinny przeprowadzić szereg reform i więcej inwestować. Przyjęto też propozycję wzmocnienia roli parlamentów narodowych, by miały możliwość oceny zaleceń Komisji jeszcze przed ich przyjęciem przez Radę Europejską.