Antonow dodał, że w kontrakcie zostały określone warunki dostarczenia Mistrali, ewentualne rekompensaty i wszelkie procedury.

Reklama

Francja wstrzymuje się z dostarczeniem wybudowanych okrętów ze względu na zaangażowanie się Rosji w konflikt na Ukrainie.