Dzisiejszej nocy Muzułmanie obchodzą święto Mawild, upamiętniające urodziny Proroka. Dlatego w meczecie Kul Szarif położonym w centrum Kazania, duchowni z meczetów i absolwenci miejscowego Rosyjskiego Uniwersytetu Islamskiego zaczęli całodobowe czytanie Koranu oraz wznoszenie modłów o pomyślność ojczyzny.

Reklama

Według rosyjskich mediów Kazań jest drugim miastem na świecie po Istambule, gdzie całodobowo czytane są święte teksty przekazane ludziom przez proroka Mahometa.

W 142 milionowej Rosji wyznawcy islamu stanowią około 10 procent społeczeństwa.