Wniosek o wprowadzenie sankcji wobec delegacji rosyjskiej złożył brytyjski poseł Robert Walter. Jego wniosek zostanie rozpatrzony, bowiem poparło go, zgodnie z regulaminem, ponad 30 posłów pochodzących z pięciu krajów.

Reklama

Autorzy wniosku postulują, aby minimalną karą dla delegacji rosyjskiej było przedłużenie dotychczasowych sankcji, czyli odebranie Rosjanom prawa do głosowania i zawieszenie udziału we wszelkich władzach i delegacjach Zgromadzenia.

Posłowie w głosowaniu sami zdecydują o tym, jakie będą to sankcje - powiedziała przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Anne Brasseur.

Uczestniczący w sesji przewodniczący Rosyjskiej Dumy Sergiej Naryszkin zapowiedział, że w tej sytuacji Rosja rozważy nie tylko wycofanie posłów z prac Zgromadzenia, ale i zawieszenie członkostwa w Radzie Europy.