Protokół przewiduje też skuteczne karanie takich osób.

Reklama

Posłowie zastrzegli jednak, że proponowane przepisy nie mogą ingerować w takie podstawowe wolności, jak prawo do przemieszczania się i zasadę domniemanej niewinności. Ich zdaniem, dżihadyści powinni być karani jak groźni przestępcy, gdyż nie ma ogólnie przyjętej definicji "terroryzmu".

Dodatkowy protokół zostanie wystawiony do podpisu w połowie maja.

Ocenia się, że jedynie w Syrii i Iraku walczyło 5 tysięcy młodych Europejczyków. Znaczna ich część powróciła do krajów pochodzenia. Stanowią oni duże zagrożenie ze względu na radykalne poglądy.