Komentatorka "Sueddeutsche Zeitung" pisze, że negocjacje na temat nowego pakietu jeszcze na dobre się nie zaczęły, ale już skazane są na porażkę. Świadczy o tym nie tylko opóźniony start rozmów.

Reklama

Jak czytamy, nawet optymiści zdali sobie sprawę z faktu, że warunki postawione Atenom przez wierzycieli są nie do spełnienia. Z jednej strony Grecja musi jeszcze bardziej się zadłużyć i to do poziomu, który dławi jakikolwiek rozwój gospodarczy. Z drugiej strony kraje strefy euro, z Niemcami na czele, odrzucają darowanie Grecji części długu, czego domaga się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tego równania nie da się rozwiązać, a wszystkie strony już to wiedzą. Dlatego - zdaniem komentatora gazety - los rozmów jest przesądzony.