- Wszystkie ostatnie szczegóły porozumienia zostały wyjaśnione - powiedziała rzeczniczka Komisji. Annika Bredihardt dodała, że teraz trwają prace na rzecz przyjęcia porozumienia na poziomie politycznym.

Kraje członkowskie będą miały teraz możliwość oceny sytuacji podczas telekonferencji członków unijnego komitetu ekonomiczno-finansowego dziś wieczorem. Wczoraj odbyła się pierwsza telekonferencja komitetu, w skład którego wchodzą wiceministrowie finansów państw członkowskich i przedstawiciele Komisji. Teraz - bo tekst porozumienia został już przesłany do stolic - odbędzie się druga rozmowa.

Reklama

Wciąż jednak nie została potwierdzona narada ministrów finansów strefy euro - jaka, jak się mówi w Brukseli - mogłaby się odbyć już w piątek, po głosowaniu w greckim parlamencie.

Reklama

To eurogrupa musi dać polityczną zgodę na uruchomienie nowego programu pomocowego. Szef eurogrupy Jeroen Dijselbloem na razie nie ogłosił, że spotkanie - lub telekonferencja - rzeczywiście odbędzie się w piątek. Może to wynikać z zastrzeżeń Niemiec do porozumienia, które chciałyby opóźnić jego przyjęcie, a do spłacenia kredytu Grecji wobec Europejskiego Banku Centralnego - co powinno nastąpić 20 sierpnia - wykorzystać unijny fundusz ratunkowy. Do tego jednak potrzebna byłaby zgoda wszystkich krajów członkowskich.

Reklama