Reklama

Dwie watykańskie parafie to bazylika św. Piotra i mniej znana parafia św. Anny. Bazylika jest parafią bez ziemi i bez parafian; faktyczną parafią Watykanu i kilkuset jego mieszkańców jest kościół św. Anny, położony na granicy z Włochami.

Chodzą do niego pracownicy Stolicy Apostolskiej i mieszkańcy pobliskich domów po włoskiej stronie, jak również turyści i pielgrzymi. Prowadzi on działalność duszpasterską, ale także charytatywną, pomagając okolicznym bezdomnym i ubogim.

Proboszczowie obu tych parafii, nie uprzedzeni o inicjatywie papieża, nie wiedzą jeszcze, jak wyglądać będzie jej realizacja i kiedy nastąpi. Nie wykluczają, że do dyspozycji dwóch rodzin uchodźców papież zechce oddać mieszkania należące do Watykanu.