W orędziu wygłoszonym na Placu świętego Piotra w Rzymie papież powiedział , że tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja, pokój i miłosierdzie. Wezwał też do otwarcia serc, by przyjąć łaskę dnia, w którym Jezus przyszedł na ziemię. Tylko Boże miłosierdzie może uwolnić ludzkość od wielu postaci zła, czasami potwornego, jakie rodzi w niej egoizm - podkreślił Franciszek dodając, że Boża łaska może nawrócić serca i otworzyć drogi wyjścia z sytuacji po ludzku nierozwiązywalnych.

Reklama

Papież nawiązał też do konfliktów na Bliskim Wschodzie. Prosimy Pana, aby porozumienie osiągnięte na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych mogło jak najszybciej doprowadzić do uciszenia zgiełku broni w Syrii - powiedział Franciszek. Wezwał też społeczność międzynarodową, aby skupiła się na położeniu kresu walkom w Libii, Iraku, Jemenie i Afryce. Niech Boże Narodzenie przyniesie prawdziwy pokój także Ukrainie, zapewnieni ulgę osobom dotkniętym skutkami konfliktu i pobudzi wolę do realizacji podpisanych umów, aby przywrócić zgodę w całym kraju - dodał papież.

Franciszek wezwał wiernych, aby pamiętali o najsłabszych, zwłaszcza o uchodźcach, ofiarach handlu ludźmi i handlu narkotykami. Niech zostaną wynagrodzeni obfitym błogosławieństwem zarówno osoby jak i państwa, które wielkodusznie starają się ratować i przyjmować wielu migrantów i uchodźców, pomagając im zbudować godną przyszłość dla siebie i swoich bliskich - powiedział papież przypominając, że w Roku Jubileuszowym najcenniejszym darem Boga jest miłosierdzie. Po wygłoszeniu orędzia Franciszek udzielił tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi - Miastu i Światu.