Reklama

Wspólną otwartą debatę zdecydowały się zorganizować Komisja Spraw Politycznych i Demokracji oraz Komisja Prawna i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Wnioskowali o nią w komisjach włoski socjalista Michele Nicoletti i brytyjski socjalista Lord Donald Anderson.

Debatę zaplanowano na 8 marca w Paryżu. Do udziału w wysłuchaniu i dyskusji o stanie demokracji i przestrzeganiu praworządności w Polsce zostaną zaproszeni przedstawiciele rządzącej koalicji, partii opozycyjnych, reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego i mediów.

W zależności od przebiegu debaty komisje zdecydują, czy powinny wnioskować o zajęcie stanowiska przez Zgromadzenie Parlamentarne. Podczas ostatniej, styczniowej sesji, Zgromadzenie odrzuciło podobny wniosek, zgłoszony przez największe frakcje polityczne.