Wnioski strony polskiej dotyczyły doręczenia dwóm podejrzanym Rosjanom wezwań do stawienia się w Warszawie i przedstawienia im zarzutów, a także przesłuchania w charakterze podejrzanych.

Reklama

Pierwszy wniosek skierowano w marcu 2015 roku, zaś drugi w tej samej sprawie wysłano pod koniec października.

Decyzję o odmowie pomocy prawnej Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała 29 stycznia. Rosjanie, na podstawie Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych, stwierdzili, że wykonanie wniosku mogłoby naruszyć "suwerenność, bezpieczeństwo, porządek publiczny lub inne podstawowe interesy państwa".

W tej chwili nie wiadomo, jakie będą dalsze kroki polskiej prokuratury w tej sprawie.