We wspólnym komunikacie Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja Migracji oraz UNCEF informują, że od września ubiegłego roku w czasie przepraw przez Morze Śródziemne utonęło już co najmniej 340 dzieci, a dane te w rzeczywistości mogą być wyższe. Oznacza to, że każdego dnia w Morzu Śródziemnym ginie co najmniej dwójka dzieci.

Reklama

Najbardziej niebezpiecznym szlakiem ma być droga z Turcji do Grecji, bo tam odnotowuje się najwięcej ofiar. Narody Zjednoczone apelują do władz wszystkich krajów o większe wysiłki, by zapewnić bezpieczeństwo migrantom, zwłaszcza w sytuacji, gdy świat nie potrafi usunąć przyczyn migracji, takich jak wojna domowa w Syrii. ONZ ocenia, że wśród uciekinierów, 36 procent to właśnie dzieci.

Na początku lutego NATO zdecydowało, że trzy niemieckie okręty włączą się w monitorowanie szlaku z Turcji do Grecji i będą dostarczały miejscowym władzom niezbędnych informacji zarówno o przemytnikach ludzi jak i o samych migrantach.

Na 30 marca w Genewie sekretarz generalny ONZ zwołał specjalne posiedzenie, na którym przedstawiciele krajów z całego świata mają zastanawiać się nad lepszą współpracą przy rozwiązywaniu kwestii migrantów, którzy uciekają przed wojną domową w Syrii.