W poniedziałek odbyło się zakończenie Kampanii Społecznej MSWiA "Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018". - 28 lipca rozpoczęliśmy konsultacje związane z nowym polskim paszportem, który będzie wydany w przyszłym roku. To paszport nowoczesny, jeżeli chodzi o formę zabezpieczenia, paszport upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów - mówił szef MSWiA.

Reklama

Podkreślił, że został zaprojektowany w konsultacjach społecznych. - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali swoje głosy w tych konsultacjach - dodał. Na projekcie paszportu zamiast wizerunku Ostrej Bramy pojawi się inskrypcja z grobu Marii Piłsudskiej a zamiast wizerunku Cmentarza Orląt Lwowskich - postać Antosia Petrykiewicza.

Idea, która wywołuje sprzeczności

W sierpniu Ukraina zwróciła się do Polski o rozwiązanie "w duchu dobrosąsiedztwa" sprawy motywu Cmentarza Orląt Lwowskich, który może znaleźć się w nowym paszporcie, projektowanym z okazji 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego. Kwestię tę omówili szefowie MSZ Polski i Ukrainy, Witold Waszczykowski i Pawło Klimkin, na spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Budapeszcie. To wtedy MSZ Ukrainy przekazało, że oddzielnym tematem spotkania ministrów była wspólna historia. - Strona ukraińska podkreśliła, że idea umieszczenia w nowych polskich paszportach rysunku Cmentarza Orląt we Lwowie wywołuje sprzeczności, i podkreśliła, że konieczne jest rozwiązanie tej kwestii w duchu dobrosąsiedztwa – brzmiała treść komunikatu.

Reklama

W sierpniu ukraińska dyplomacja uznała możliwe umieszczenie w nowym paszporcie grafiki z motywem Cmentarza Orląt za "nieprzyjazny krok" i wręczyła ambasadorowi Polski Janowi Piekło notę dyplomatyczną w tej sprawie. - Uważamy, że ten projekt jest nieprzyjaznym krokiem, który będzie miał negatywny wpływ na rozwój naszego, prawdziwie przyjaznego, strategicznego partnerstwa ukraińsko-polskiego – mówiła wówczas PAP rzeczniczka MSZ Ukrainy Mariana Beca. - Po raz kolejny zaznaczamy, że ocena wydarzeń historycznych nie należy do polityków, lecz historyków. Ukraina wypowiada się przeciw upolitycznianiu niektórych historycznych faktów, które jedynie przeszkadzają rozwojowi wzajemnie korzystnego partnerstwa strategicznego między Ukrainą i Polską - podkreślała.

Reklama

Dokumenty innego państwa

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oświadczył następnie, że ostatecznej decyzji, jakie motywy znajdą się w paszporcie, nie ma i powiedział, że sprawa ta niepotrzebnie wzbudziła tyle emocji. - Decyzji ostatecznych jeszcze nie ma. Nikt jeszcze wzoru paszportu nie zatwierdził. Gdy zostanie zatwierdzony, będzie można mówić o faktach – powiedział. - Niepotrzebnie tak dużo emocji to wzbudziło, a reakcje dwóch sąsiednich państw - Litwy i Ukrainy, tak wynika przynajmniej z moich obserwacji, wynikały z tego, co się w Polsce wokół tego działo – ocenił wiceszef MSWiA.

Pod koniec lipca resort spraw wewnętrznych i administracji zainaugurował kampanię pt. "Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018" mającą na celu wyłonienie motywów, które znajdą się w nowym dokumencie. Wśród propozycji jest Ostra Brama w Wilnie wraz z obrazem Matki Boskiej oraz Cmentarz Orląt Lwowskich. Wiceszef MSZ Litwy Neris Germanas oświadczył, że Ostra Brama wraz z obrazem Maryi znajdują się na terytorium Litwy. Jego zdaniem, ich wizerunki nie powinny znajdować się na oficjalnych dokumentach innego państwa.