Andriejew poinformował, że szef PISM został umieszczony "w wykazie osób, którym zabroniono wjazdu do Rosji na trzy lata, do 2021 roku". Dodał następnie, że pod koniec zeszłego roku nie zostali wpuszczeni do strefy Schengen dwaj politolodzy z Rosji: Oleg Bondarenko i Aleksiej Martynow. Dyplomata oznajmił, że osobom tym zakazano wjazdu do krajów strefy Schengen na podstawie decyzji władz Polski.

Reklama

Strona rosyjska podjęła w odpowiedzi decyzje, a jedną z nich stał się zakaz wjazdu na analogiczny okres dla pana Dębskiego – powiedział ambasador Rosji.

Andriejew wypowiadał się po spotkaniu w MSZ w Warszawie, gdzie wręczono mu notę z żądaniem wyjaśnienia incydentu z dyrektorem PISM.

Dębski nie został wpuszczony do Rosji w poniedziałek; po siedmiu godzinach został deportowany do Unii Europejskiej. Dyrektor PISM poinformował PAP, że wjazdu na teren Rosji odmówiono mu bez podania powodu. Jak przekazał, podróżował do tego kraju na oficjalne zaproszenie organizatorów dorocznej konferencji o rosyjskiej polityce zagranicznej "Primakov Readings". Organizatorem jest Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych (IMEMO) Rosyjskiej Akademii Nauk.

Reklama

Dyrektor PISM miał pięcioletnią wizę upoważniającą do przyjazdów do Rosji w celach naukowych i eksperckich, wystawioną na wniosek moskiewskiej uczelni MGIMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych). Wiza ta została w poniedziałek unieważniona.